Alles over het gebit

 

Openingstijden per 2017:


Maandag
09:00-14:00

Dinsdag
13:30-17:00 19:00-21:00

Donderdag
09:00-12:00

Wanneer u belt voor het maken van een afspraak, kan het zijn dat u het antwoordapparaat eraan krijgt. Tijdens intensieve behandelingen, zijn wij niet in staat om de telefoon te beantwoorden. Spreek duidelijk uw naam en telefoonnummer in, dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug.

Wanneer u een afspraak heeft en deze kan niet doorgaan, moet deze minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Is dit niet het geval, mogen wij de hiervoor gereserveerde tijd in rekening brengen. Wij rekenen per 30 minuten 35 euro.

EERSTE AFSPRAAK:

Wat de mondhygiënist precies doet en hoeveel tijd het kost, hangt natuurlijk af van de aard en de ernst van het probleem. Allereerst maakt u kennis met de mondhygiënist: Ze stelt u enkele korte vragen over uw gebit, uw tandvlees, uw gezondheid in het algemeen en andere zaken die belangrijk zijn voor de mondhygiëne bijvoorbeeld over uw dagelijkse bezigheden en uw eetpatroon. Ook het gebruik van medicijnen of een eventuele zwangerschap is van belang, omdat u dan extra gevoelig kunt zijn voor tandvleesproblemen. Daarna voert de mondhygiënist een mondonderzoek uit waardoor ze de conditie van uw tandvlees kan beoordelen. Afhankelijk van de aard en de ernst van het probleem zijn soms extra metingen nodig. Deze extra metingen worden in een grafiek weergegeven, een parodontiumstatus genoemd. Hierop wordt nauwkeurig de conditie van uw tandvlees beschreven. De behandeling vindt steeds plaats aan de hand van die parodontiumstatus, waarop precies aangegeven wordt, hoeveel uw tandvlees verbetert of verslechtert. Aan de hand van deze status, maakt de mondhygiënist een behandelplan, dat aansluitend met u wordt besproken. Vastgesteld wordt welke behandelingen nodig zijn en hoe en wanneer deze worden uitgevoerd. Daarna krijgt u de nodige instructies toegespitst op uw gebit zodat u precies weet hoe u de mond goed schoon kunt houden. Eventueel worden er vervolgafspraken gemaakt. De mondhygiënist vertelt u van tevoren wat uw behandeling ongeveer gaat kosten.

Bij uw eerste behandeling is het handig om mee te nemen:

  1. Uw verzekeringspasje
  2. Een rijbewijs of identiteitsbewijs
  3. Een lijst van uw medicijnen
  4. Een lijstje van welke mondverzorgingsmiddelen u gebruikt

KLACHTEN:

Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Nederlands Paramedisch Instituut
Postbus 1161
3800 BD Amersfoort
Telefoon: (033) 421 61 89
Internet: www.paramedisch.org

Copyright © 2013 Mondhygiënepraktijk Ezinga. All Rights Reserved.